Kamus Indonesia Arab

Tips pencarian, gunakan kata dasar

hasil pencarian tata bahasa:
Tata bahasa
آجرومية
ajuruumiyyatun

Tata bahasa
قواعد اللغة
qowaa'idul lughoti

hasil lainnya:

Random Kamus

Angkatan perang
القُوَّاتُ العَسْكَرِيَّةُ
al-quwwaatul 'askariyyatu

Alat pembuat alis tipis memanjang
المِزَجَّةُ
al-mizaajjatu

Menerima pengaduan
شَكَّى وأشْكَى الشَّاكِىَ: قَبِلَ شَكْوَاهُ
syakkaa wasykaa asy-syaakia: qobila syakwaahu