Random Kamus

Ya
نعم
na'am

Menggeledah
نقب
naqqoba

Memisah
فرق - يفرق
faroqo - yafroqu