Kamus Indonesia Arab

Tips pencarian, gunakan kata dasar

hasil pencarian ruang tamu:
Ruang tamu
غرفة طعام
ghurfatul juluusi

Ruang tamu
غرفة الجلوس
ghurfatu istiqbaalin

hasil lainnya:

Random Kamus

Tempat tidur
سرير ج سرر
sariirun j. sururun

Air yang pahit
مَاءٌ ذُعَاقٌ: مُرٌّ
maa-un du'aaqun: murrun

Kelenjar
غدة
ghuddatun