Kamus Indonesia Arab

Tips pencarian, gunakan kata dasar

hasil pencarian mata angin:
Mata angin
جهة
jihatun

Mata angin
نُقْطَةٌ البُوْصَلَةِ
nuqthotun al-buusholati

hasil lainnya:

Random Kamus

Timah
رصاص
roshooshun

Akad (perjanjian, kontrak)
العَقْدُ (ج عُقُودٌ)
al-aqdu (j. 'uquudun)

Ala
عَلَى نَمَطٍ, عَلَى غِرَارٍ وَاحِدٍ, عَلَى نَحوٍ, عَلَى طِرَازٍ
ala namathin, 'ala ghiroorin waahidin, 'ala nahwin, 'ala thiroozin
Free PDF Ebooks