Kamus Indonesia Arab

Tips pencarian, gunakan kata dasar

hasil pencarian kran air panas:
Kran air panas
حنفية ماء ساخن
hanifiyyatu maain saakhinin

hasil lainnya:

Random Kamus

Dengkul
ركبة ج ركب
rukbatun j. rukabun

Masa
قرن
qorn

Bahasa pengantar
لُغَةُ التَفَاهُمِ, لُغَةُ التَّدْرِيْسِ
lughotul tafaahumi, lughotut tadriisi