Kamus Indonesia Arab

Tips pencarian, gunakan kata dasar

hasil pencarian kepala:
Kepala
رأس ج رؤوس
roksun j. ru-uusun

hasil lainnya:

Random Kamus

Timah
رصاص
roshooshun

Akad (perjanjian, kontrak)
العَقْدُ (ج عُقُودٌ)
al-aqdu (j. 'uquudun)

Ala
عَلَى نَمَطٍ, عَلَى غِرَارٍ وَاحِدٍ, عَلَى نَحوٍ, عَلَى طِرَازٍ
ala namathin, 'ala ghiroorin waahidin, 'ala nahwin, 'ala thiroozin
Free PDF Ebooks