Random Kamus

Anggur, menganggur
عَطَلَ وتَعَطَّلَ الأَجِيْرُ, تَبَطَّلَ
athola wa ta'aththolal ajiiru, tabaththola

Ahmar (merah)
الأحْمَرُ (م حَمرَاءُ) واليَحْمُورُ
al-ahmaru (j. homroo-u) wal yahmuuru

Kebenaran
حقيقة
haqiiqotun