Random Kamus

Alang kepalang
بَيْنَ بَيْنَ, غَيْرُ مُهَمٍّ
baina baina, ghoiru muhammin

Dalam
فى داخل
fii daakhili

Refleks
الانعكاس
al-in'ikaasu