Baca Tulisan Arab

Masukkan tulisan arab beserta tanda bacanya.


Random Kamus

Anak gajah
الدَّعْفَلُ
ad-da'falu

Aduk, mengaduk
خَفَقَ البَيْضَ: دَافَهُ, دََغْمَرَهُ, خَاضَهُ, خَلَطَهُ
khofaqol baidlo: daafahu, daghmarohu, khoodlohu, kholathohu

Air kencing
مَاءُ البَولِ
maa-ul bauli